Omastehooldajate nõustamine

Võimalus saada psühholoogilist tuge hoolduskoormusest tekkinud kurnatuse, ärrituvuse ning läbipõlemise korral.

Nii individuaal- kui grupinõustamise võimalus.

Teise inimese, eriti lähedase hooldamine on sageli nii füüsiliselt kui emotsionaalselt kurnav. Paljud hooldajad kogevad oma hooldajaks olemise rollis keerulisi tundeid – viha, ärrituvus, süütunne, kurnatus, ahastus, jm – nendest tunnetest võib olla keeruline ning mõnikord ka häbi rääkida.

Omastehooldajate nõustamine pakub võimalust jagada ja mõista hoolduskoormusega kaasnevaid väljakutseid, sh õppida toime tulema hooldussuhtes esile kerkivate käitumis- ja suhtemustritega; saada nõu, kuidas tulla toime keeruliste olukordadega hooldussuhtes; ning saada vajadusel leinanõustamist. Nõustamise käigus saab vaadata lähemalt ka Sinu kui hooldaja vajadusi; õppida viise, kuidas enda eest taas seista ja hoolitseda; kuidas tulla toime tugevate või segadust tekitavate tunnetega ning stressiga.

SIIT leiad täiendavat lugemist, nippe ja soovitusi hooldajale.

+372 55 606 704

gestaltpsuhhoterapeut @gmail.com

Tähtvere 4, Tartu 51007, Eesti

Mittetulundusühing KOOS. reg.nr 80244087