Minust

Olen kogenud, et elus võib ette tulla mitmesuguseid keerulisi olukordi, oluline on nendel hetkedel end ise mitte maha jätta ning elada oma elu edasi parimal võimalikul moel. Seda, kuidas leida endas üles oma sisemine jõud, astuda kindlaid samme oma unistuste realiseerimiseks ning luua enda ümber toetavaid ja inspireerivaid suhteid – olen õppinud gestaltpsühhoteerapia õpinguaastate jooksul. Soovin oma kogemusi ja teadmisi Teiega jagada ning olla Teile teekaaslaseks iseendaga taaskohtumisel!

CV

Haridus
2017-… Gestalt Institute of Scandinavia, Train the Trainer Program (Psühhoterapeutide koolitaja ja superviisorite koolitusprogramm)
2010-2015 Gestalt Institute of Scandinavia, gestaltpsühhoterapeudi väljaõpe (akrediteeritud Euroopa Psühhoteraapia Assotsiatsiooni poolt). Oman gestaltpsühhoterapeudi sertifikaati.
2001-2006 Tartu Ülikool, baccalaureus artium sotsiaaltöö erialal (Vabariigi Valitsuse 06.06.2005 määrus nr 120, magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)

Superviseeritud praktika:
Gestaltpsühhoteraapiat tutvustavad seminarid huvilistele
Individuaalteraapia vastuvõtt
Enesearengu- ja teraapiagrupid
Omastehooldajate ja hooldustöötajate koolitusseminarid
Sotsiaaltöötajate supervisioonigrupid

Lisakoolitused:
Emotionally Focused Therapy for Couples and Families
Intsest ja selle tagajärjed ning teraapia strateegiad
Lapsepõlve komplekstrauma tagajärjed täiskasvanueas
Psühhopatoloogia nõustajatele (Tartu Ülikool)
Konfliktidega toimetulekuoskuste treening
Motiveeriv Intervjueerimine I, II
Psühhodraama koolitused

Töökogemus
2012-… Gestaltpsühhoterapeudi praksis (Psühhoterapeutide registris)

Individuaalteraapia, grupiteraapia. Eesti Gestaltpsühhoterapeutide Ühingu liige

2010-… MTÜ Johannes Mihkelsoni Keskuses tugiisik ja karjäärinõustaja

Töötute tööotsingu toetamine ja karjäärinõustamine

2006-2018 Tartu LV hoolekandespetsialist

Eakate ja puuetega isikute hoolekandeküsimustega tegelemine, omastehooldajate nõustamine

2005-2006 Tartu Ülikool

Kasuvanemate tugigrupi mudeli väljatöötamine ja hoolekandeprojekti juhtimine

+372 55 606 704

gestaltpsuhhoterapeut @gmail.com

Tähtvere 4, Tartu 51007, Eesti

Mittetulundusühing KOOS. reg.nr 80244087