Minust

Olen kogenud, et elus võib ette tulla mitmesuguseid keerulisi olukordi, oluline on nendel hetkedel end ise mitte maha jätta ning elada oma elu edasi parimal võimalikul moel. Seda, kuidas leida endas üles oma sisemine jõud, astuda kindlaid samme oma unistuste realiseerimiseks ning luua enda ümber toetavaid ja inspireerivaid suhteid – olen õppinud gestaltpsühhoteerapia õpinguaastate jooksul. Soovin oma kogemusi ja teadmisi Teiega jagada ning olla Teile teekaaslaseks iseendaga taaskohtumisel!

Haridus

2021-2022 The Academy of Therapy Wisdom, TIST (Trauma-Informed Stabilization Training), oman TIST sertifikaati.

2010-2015 Gestalt Institute of Scandinavia, gestaltpsühhoterapeudi väljaõpe (akrediteeritud Euroopa Psühhoteraapia Assotsiatsiooni poolt). Oman gestaltpsühhoterapeudi sertifikaati.

2001-2006 Tartu Ülikool, baccalaureus artium sotsiaaltöö erialal (Vabariigi Valitsuse 06.06.2005 määrus nr 120, magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)

Lisakoolitused

Complex Trauma Master Class: Sensorimotor Psychotherapy in Action. Pat Ogden
Complex Trauma Certification Training Level 1 & 2. (CCTP/CCTP-II) Course. Janina Fisher
Trauma & Memory Course: Somatic Experiencing. Peter Levine
Compassionate Inquiry Master Class: Healing anxiety, addictions, ADHD. Gabor Maté 
Staying in Love: The Art of Fierce Intimacy. Terry Real
Vaikuseminutite baaskoolitus
Emotionally Focused Therapy for Couples and Families
Intsest ja selle tagajärjed ning teraapia strateegiad
Lapsepõlve komplekstrauma tagajärjed täiskasvanueas
Psühhopatoloogia nõustajatele (Tartu Ülikool)
Konfliktidega toimetulekuoskuste treening
Motiveeriv Intervjueerimine I, II
Psühhodraama koolitused

Töökogemus
2012-k.a. Gestaltpsühhoterapeudi praksis (Psühhoterapeutide registris)
Individuaalteraapia, grupiteraapia. Eesti Gestaltpsühhoterapeutide Ühingu liige

2010-2019 MTÜ Johannes Mihkelsoni Keskuses tugiisik ja karjäärinõustaja
Töötute tööotsingu toetamine ja karjäärinõustamine

2006-2018 Tartu LV hoolekandespetsialist
Eakate ja puuetega isikute hoolekandeküsimustega tegelemine, omastehooldajate nõustamine

Kogemus
Gestaltpsühhoteraapiat tutvustavad seminarid huvilistele
Enesearengu- ja teraapiagrupid
Omastehooldajate ja hooldustöötajate koolitusseminarid
Sotsiaaltöötajate supervisioonigrupid

+372 55 606 704

gestaltpsuhhoterapeut @gmail.com

Tähtvere 4, Tartu 51007, Eesti

Mittetulundusühing KOOS. reg.nr 80244087