Psühhoterapeudi juurde ei pea tulema kindla diagnoosi või korralikult sõnastatud probleemiga.

Mõnikord ei saa me päris täpselt isegi aru, mis meie hinge vaevab, miks suhted kisuvad kiiva või on keeruline leida rahuldust elus, kus kõik on ju justkui hästi.

Kogen igapäevaselt, et Gestaltpsühhoteraapia saab pakkuda psühholoogilist tuge, et tulla toime erinevate väljakutsetega, sh ka eksistentsiaalse kriisiga, mis elus ette võib tulla.

Kohtumiseni!

Helen Kaljuvee-Sepp

Teemad, millega psühhoterapeudi juurde sageli tullakse

INIMESED PÖÖRDUVAD TERAAPIASSE VÄGA ERINEVATEL PÕHJUSTEL – 
VAJADUSEGA ÕPPIDA TOIME TULEMA MÕNE SUUREMA ELUMUUTUSE VÕI LAPSEPÕLVETRAUMAGA; ÄREVUSE VÕI DEPRESSIOONI KORRAL; VÕI SOOVIGA TEGELEDA ENESEARENGUGA IGATSEDES SUUREMAT ENESETEADLIKKUST

  • lähisuhte probleemid

  • vähene enesekindlus

  • erinevad hirmud, ärevus

  • depressioon, läbipõlemine

  • rahulolematus tööga 

  • pidev füüsiliselt halb enesetunne

  • kroonilise haigusega toimetulek

  • emotsionaalne pinge ja kurnatus, mida lähedase hooldamine kaasa toob 

  • muud Sinu jaoks olulised küsimused

Halb enesetunne võib olla märk allasurutud tunnetest, enese piiride kuritarvitamisest, vähesest enesetoetusest, erinevatest ellujäämismustritest, mida oleme oma elus õppinud, mida teadvustamata kasutame, kuid mis ei toeta meid enam.

Mõnikord vajame professionaalset objektiivset pilku, suunavaid küsimusi ja sooja sõna, et jaksata jälle edasi minna või langetada vajalikke otsuseid.

MIKS GESTALTPSÜHHOTERAAPIA (EDASPIDI LÜHENDINA GT)?

GT käsitleb inimest tervikuna võttes arvesse nii inimese mõtteid, tundeid kui keha. Selleks, et elus saaks toimuda igatsetud muutus, on vaja teadvustada ja aktsepteerida seda, kus inimene praegusel hetkel on. Sageli oleme me oma peas konstrueerinud ilusa kuvandi sellest, millised me oleme ja millisena me tahame oma elu paista lasta. Igatsus olla aktsepteeritud ja armastatud sunnib meid nii mõnigi kord ütlema “jah” seal, kus tegelikult tahaks öelda “ei”, loobuma oma soovidest või kujundama neid ühiskonna või lähedaste ootustele vastavaks. Selle hind on aga see, et ühel hetkel kaotame iseenda ning jääme lõksu rahulolematusesse, halvimal juhul tuimestades nii oma tunded kui kehalised aistingud. Lebame kui lumivalgekesed oma klaaskirstus, Elamata oma Elu ning oodates printsi, kelle suudlus võiks meid taas ellu äratada. GT-t võibki kogeda “äratava printsi suudlusena”. GT-s käies on võimalik leida taas tee enese ning rahuldustpakkuvama elu juurde.

Selleks, et langetada oma elus õigeid rahuldustpakkuvaid ning vastutustundlikke otsuseid, on esmalt vaja saada teadlikuks iseendast ja oma valikutest. Gestaltpsühhoterapeut saab olla sellel teel toeks, kuna GT üheks põhialuseks on inimese teadlikkuse suurendamine.

Kes meist ei sooviks olla heades armastavates lähisuhtes? Rahuldustpakkuvate suhete aluseks on võime kohtuda ning olla kontaktis teise inimesega iseennast kaotamata. GT annab võimaluse õppida lähemalt tundma oma piire, suhtlemismustreid ning läbitöötama kiindumussuhetes kogetud valu, et varasemad haiget tegevad elukogemused ei varjutaks kohtumist siin ja praegu.

Osadel meist ei ole olnud õnne kogeda ilusat turvalist helget lapsepõlve, osadel on aga elu saatnud teele raskeid läbielamisi hilisemas eas. Me ei saa muuta meie elus toimunut, küll aga saame valida, kuidas minna oma elus edasi. Kas istuda ohvrirollis süüdistades olnut, vanemaid vm oma õnnetus elus oodates, et keegi teine teeks meie elu heaks, või võtta kogetut kui õppetundi ning liikuda elus edasi võttes vastutuse oma õnneliku ja Elusa elu loomise eest.

Elu on ilus ja valus. Selleks, et näha elu ilu, on vaja julgeda seista silmitsi ka oma valuga.

“Sellel, kel silmis pole pisaraid, ei saa olla ka hinges vikerkaart”

INDIAANLASTE VANASÕNA

gestaltpsuhhoterapeut@gmail.com
+372 55 606 704
Tähtvere 4, Tartu 51007, Eesti
Mittetulundusühing KOOS. reg.nr 80244087